Подхода "Обърнат клас" придава смисъл на използването на ИКТ в обучението!

Н. Николов